U vremenskom terminu od 01. do 04.02.2018., u Portugalu, u gradu Sao Joao de Madeira, održana je 44. sjednica parajedriličarske komisije (CIVL), na kojoj je ispred HZS-a prisustvovao delegat Jerko Odžak, predsjednik Kluba slobodnog letenja Pegaz i član parajedriličarske komisije HZS.