Raketno modelarstvo

Raketno modelarstvo je tehničko-sportska djelatnost koja predstavlja spoj zrakoplovno modelarske i raketne tehnike. Službeno, raketno modelarstvo je podgrana zrakoplovnog modelarstva, koja za pogon letećih modela koristi modelarske raketne motore. I zrakoplovno i raketno modelarstvo sastoje se u izradi letjelica od praktički istog materijala, sličnim tehnikama gradnje. Kao materijal se u pravilu koriste dostupni materijali - papir i razne vrste drveta, prije svega balza, smreka i lipa, te različite vrste plastičnog materijala. I sam let slobodnoletećih modela veoma je sličan i bitno ovisi o meteorološkoj situaciji, vjetru i termičkim strujama.

FAI SPORTING CODE Volume SM - Space models, opisuje svojstva modelarskih raketnih motora, svojstva modela te način natjecanja. Propisi vrijede za sve zemlje članice FAI-a, kao cjelina.

Modelarski raketni motori

Modelarski raketni motori koji se smiju koristiti na natjecanjima, moraju imati uvjerenje što ga izdaje Zrakoplovni savez (Nacionalni aeroklub) zemlje u kojoj se proizvode navedeni motori.

Osnovno - motori smiju imati najmanji promjer ne manji od 10 mm, moraju biti napravljeni od nemetalnih dijelova i ne smiju eksplodirati tako da postoje krhotine koje lete bočno od motora. Nakon gorenja, vanjska temperature ne smije biti veća od 200 stupnjeva Celzijevih, tako ga izgoreni motor ne smije nagorjeti model. Mlaz motora ne smije zapaliti suhu travu ili papir na udaljenosti do 1 metar. Modelarski motori ne smiju imati više od 125 grama pogonskog punjenja, moraju raditi duže od 0,050 sekundi i ne smiju imati totalni impuls veći od 100 Ns. Iznimno je za kategoriju S7 makete dozvoljena upotreba dva motora snage do 80 Ns.

Podjela po snazi motora (Ns):

Snaga motora                             Totalni impuls Njutn-sekunda (Ns)

         A/2                                                   0,00 do 1,25 Ns

          A                                                     0,00 do 2,50 Ns

          B                                                     2,51 do 5,00 Ns,

          C                                                     5,01 do 10,00 Ns,

          D                                                     10,01 do 20,00 Ns,

          E                                                     20,01 do 40,00 Ns,

          F                                                     40,01 do 80,00 Ns.

Kategorije u raketnom modelarstvu:

S1 - modeli za postizanje visine, visinci

S2 - modeli s teretom za postizanje visine, teretnjaci

S3 - modeli za trajanje leta s padobranom, padobranci

S4 - modeli raketoplana- trajanje leta, su modeli koje se uspinju poput raketa a potom jedre - planiraju poput jedrilica

S5 - makete za postizanje visine, rakete koje moraju biti vjerne kopije postojećih raketa, modeli koji pri startu moraju postići što veću visinu

S6 - modeli za trajanje leta s trakom, strimeraši

S7 - makete, raketni modeli koji moraju biti vjerne kopije postojećih raketa te moraju stabilno letjeti

S8 - radioupravljani raketoplani, mjeri im se vrijeme leta i preciznost slijetanja na cilj

S9 - žirokopteri, jednostepeni modeli koji se moraju spuštati koristeći autorotaciju poput žirokoptera a mjeri se vrijeme leta

S10 - Rogalo, jednostepeni model rakete, koji se nakon uspona spušta s mekim, rasklopivim krilima i mjeri se trajanje leta.

Za svaku kategoriju je predviđena upotreba različitih raketnih motora, od A (do 2,5 Ns) do F (do 80 Ns)

KATEGORIJE ZA SVJETSKO PRVENSTVO I KUP NATJECANJA

U raketnom modelarstvu ima više kategorija, ali za Svjetsko prvenstvo i Kup natjecanja raketni modelari se natječu samo u sljedećim kategorijama:

Seniori: S1B, S3A, S4A, S5C, S6A, S7, S8E/P, S9A

Juniori: S1A, S3A, S4A, S5B, S6A, S7, S8D, S9A

Oznake za pojedine kategorije su sljedeće: oznaka S znači raketno modelarstvo (Space Modeling).

Brojka iza oznake S pokazuju kategoriju natjecanja, a slovo iza brojke pokazuje dozvoljenu snagu motora.

Na natjecanjima kod slobodno letećih modela (kategorije S3, S4, S6, S9 i S10) se mjeri vrijeme leta, tako da je svaka sekunda leta jedan bod. Kod RC raketoplana (S8) se mjeri vrijeme leta te preciznost slijetanja, kod maketa su osvojeni bodovi zbroj bodova na bodovanju te bodova nakon leta makete, dok kod maketa visinaca se tome dodaje i najbolja postignuta visina tako da je jedan metar jedan bod.

S1B su rakete za postizanje visine, s motorom snage do 5 Ns. To su najčešće dvostepene rakete, opskrbljene elektronskim visinomjerom. Na natjecanju se koriste dva modela u tri starta, dozvoljena je masa modela do 90 grama.

S3A su jednostepene rakete s padobranom, s motorom snage do 2,5 Ns. Na natjecanju se koriste dva modela u tri starta. Dozvoljena masa modela je do 100 grama, a maksimum leta iznosi 300 sekundi.

S4A su raketoplani, jednostepene rakete, snage motora do 2,5 Ns, koje polijeću kao rakete ali potom lete kao jedrilice - planiraju. Na natjecanju je dozvoljena upotreba dva modela mase do 90 grama, u tri starta, a maksimum iznosi 180 sekundi.

S5C su makete za postizanje visine sa snagom motora do 10 Ns, i najčešće su to dvostepeni modeli opskrbljeni elektronskim visinomjerom. Kod njih se boduje sličnost s originalom, točnost izvedbe, te let i postignuta visina. Dozvoljena je upotreba jednog modela najveće mase do 150 grama u tri starta.

S6A su jednostepene rakete koje se spuštaju s trakom, snage motora do 2,5 Ns. Dozvoljena je upotreba dva modela mase do 100 grama a najveće vrijeme leta (maksimum) je 180 sekundi.

S7 su leteće makete raketa, snage motora do 80 Ns. To su vjerne smanjene kopije, najčešće raketnih sonda, velikih raketa, nosača satelita s ljudskom posadom ili bez nje. Lete jednostepeno, dvostepeno ili čak trostepeno, što je najveći dozvoljen broj stupnjeva u raketnom modelarstvu. Rezultat je suma bodova dobivenih na bodovanju te bodova pri ocjeni leta. Na natjecanju je dozvoljena upotreba jednog modela mase do 1500 grama u dva starta uz moguću upotrebu dva motora od po 80 Ns.

S8E/P su radio upravljivi raketoplani snage motora do 40 Ns, kod kojih se boduje vrijeme leta i preciznost slijetanja. Na natjecanju je dozvoljena upotreba dva modela, mase do 300 grama uz najmanji raspon krila od 1100 mm i vrijeme leta od 360 sekundi uz precizno slijetanje na cilj.

S9A su jednostepene rakete koje se moraju spuštati tako, da im spuštanje usporavaju krilca rotora koja se moraju vrtjeti u horizontalnoj ravnini, poput žirokoptera. Dozvoljena je upotreba dva modela mase do 60 grama, uz najveće vrijeme leta od 180 sekundi.

Juniorske kategorije su skoro iste, s razlikom da se kod kategorija S1, S5 i S8 koriste upola slabiji raketni motori. U slučaju da kod slobodnoletećih modela dva ili više natjecatelja imaju maksimalan broj bodova, dozvoljava se upotreba trećeg modela za četvrti (peti itd) start - fly off.

Dozvoljene dimenzije i mase modelarskih raketa kategorija S3,S6, S9 i S10 :

Kategorija s motorom          Najmanji promjer (mm) na najmanje 50% dužine         Najmanja dužina (mm)

                 A                                                            40                                                                500

                 B                                                            40                                                                500

                 C                                                            50                                                                650

                 D                                                            60                                                                800

                 E                                                             70                                                                950

                 F                                                             80                                                                1100

Za klasu S1 najmanji promjer tijela iznosi 18 mm, na najmanje 75% dužine svakog stupnja, a gornji stupanj ne smije imati suženje na dnu tijela.

Za klasu S5 zahtjevi su sljedeći :

Kategorija s motorom                        Najmanji promjer svakog stupnja                        Najmanja dužina

                A                                                              20                                                                 400

                B                                                              25                                                                 500

                C                                                              30                                                                 600

                D                                                              40                                                                 800

                E                                                              50                                                                 1000

                F                                                              60                                                                 1500

Modeli klase S5 moraju imati najmanji promjer jednak ili veći prema tabeli, na najmanje 50 % dužine svakog stupnja.

Konstrukcija raketnog modela mora osigurati stabilan let. Suci mogu zahtijevati da im se pokažu tehnički proračuni o položaju težišta, centra potiska, masu na startu, poslije rada motora i / ili proračun performansi leta modela. Ti podaci se moraju izračunati prije nego se model klase S5 i S7 donese na natjecanje.

Modeli ne smiju sadržavati nikakvo eksplozivno punjenje - samo modelarske raketne motore.

Modeli klase S4, S8, S9 i S10 moraju letjeti i spustiti se bez odvajanja ijednog dijela modela.