Tijekom cijele 2018. godine, Aeroklub Osijek kontinuirano je provodio radionice u kategorijama zrakoplovnog modelarstva F1N-150, F1N, F1ABCQH, F5J, F3J.