Sukladno aktualnoj situaciji u RH uzrokovanoj pandemijom korona virusa, kao i uspostavljenim potrebnim mjerama za suzbijanje širenja istoga, a unutar kojih je i zabrana napuštanja mjesta prebivališta, uz sve navedeno, Zagreb i okolicu je dana 22.03.2020.g. zadesio i značajan potres u kojemu je, između ostalih građevina u Zagrebu, oštećena i...