HZS raspisuje natječaj za dostavu kandidatura za organizaciju Državnog prvenstva u ULL za 2019.g. Molimo sve članice HZS, koje su zainteresirane za organizaciju predmetnog natjecanja, da svoje kandidature pošalju na mail hzs@caf.hr i to zaključno sa danom 15.12.2018.g.