U Zagrebu je 20.03.2018. godine, u Domu sportova, održan redoviti Kolegij tajnika nacionalnih sportskih saveza i stručnih službi HOO-a, na kojemu je prisustvovala Glavna tajnica HZS-a, Blaženka Jagatić.