Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) kroz interni projekt implementacije PBN-a u FIR Zagreb uspješno je integrirala nove PBN (Performance - based navigation) postupke (SID-ove, STAR-ove i pripadajuće postupke) u zračnom prostoru FIR Zagreb u nekoliko faza, završno sa 23.04.2020. godine.