Informacija o početku korištenja isključivo AMS platforme za registraciju natjecanja u FAI kalendaru