Državno prvenstvo zrakoplovnih modelara i Kup grada Vrlike u kategorijama F1ABCHQ, u organizaciji AK Split, održani su 11. i 12.09.2021. godine u Vrlici-Kosore.